ورود | ثبت نام
p. sh | آکادمی امروز

p. sh

کنکوری تجربی - کنکوری 1403
خراسان رضوی
عضویت: 24 مرداد 1400

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 10.1

رکورد تلاش 58.1

تلاش هفته پیش 14.9

fire

پیوستگی

4

روز

رکورد 57 روز | از 14 بهمن تا 13 فروردین

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

312/892

تست حل شده

602/3570

پاسخ به سوال دوستان

29

زمان مشاهده (ساعت)

7/892

تست حل شده

0/3570

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

55/182

تست حل شده

12/184

فیزیک

زمان مشاهده

43/87

تست حل شده

122/452

شیمی

زمان مشاهده

114/323

تست حل شده

333/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

32/103

تست حل شده

41/769

ریاضی

زمان مشاهده

13/50

تست حل شده

0/184

فیزیک

زمان مشاهده

9/25

تست حل شده

0/144

شیمی

زمان مشاهده

12/31

تست حل شده

0/283

ریاضی

زمان مشاهده

37/96

تست حل شده

0/427

زیست شناسی