ورود | ثبت نام
ماریا جهان تیغ | آکادمی امروز

ماریا جهان تیغ

کنکوری تجربی - کنکوری 1403
گلستان
عضویت: 11 آبان 1402

درباره من

به نظرم هدف ها باعث بروز معجزه میشن

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0

رکورد تلاش 28.7

تلاش هفته پیش 8.5

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 0 روز |

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

61/1160

تست حل شده

54/4703

پاسخ به سوال دوستان

0

زمان مشاهده (ساعت)

0/1160

تست حل شده

0/4703

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

1/182

تست حل شده

0/184

فیزیک

زمان مشاهده

1/87

تست حل شده

0/452

شیمی

زمان مشاهده

1/323

تست حل شده

54/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

1/103

تست حل شده

0/769

ریاضی

زمان مشاهده

3/50

تست حل شده

0/184

فیزیک

زمان مشاهده

3/25

تست حل شده

0/144

شیمی

زمان مشاهده

1/31

تست حل شده

0/283

ریاضی

زمان مشاهده

48/96

تست حل شده

0/427

زیست شناسی

زمان مشاهده

1/63

تست حل شده

0/0

فیزیک

زمان مشاهده

3/61

تست حل شده

0/465

ریاضی

زمان مشاهده

0/25

تست حل شده

0/152

شیمی

زمان مشاهده

4/120

تست حل شده

0/516

زیست شناسی