ورود | ثبت نام
هلما سیاحت قنبری | آکادمی امروز

هلما سیاحت قنبری

دهم تجربی - کنکوری 1404
همدان
عضویت: 18 آبان 1402

درباره من

هلما سیاحت هستم..هدفم داروسازی است

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0

رکورد تلاش 38

تلاش هفته پیش 38

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 0 روز |

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

3/200

تست حل شده

6/1038

پاسخ به سوال دوستان

0

زمان مشاهده (ساعت)

0/200

تست حل شده

0/1038

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

3/50

تست حل شده

6/184

فیزیک

زمان مشاهده

1/25

تست حل شده

0/144

شیمی

زمان مشاهده

0/31

تست حل شده

0/283

ریاضی

زمان مشاهده

1/96

تست حل شده

0/427

زیست شناسی