ورود | ثبت نام
پریا میرزاپور | آکادمی امروز

پریا میرزاپور

دهم تجربی - کنکوری 1404
تهران
عضویت: 11 دی 1402

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 27.5

رکورد تلاش 80

تلاش هفته پیش 16.8

fire

پیوستگی

6

روز

رکورد 32 روز | از 17 اردیبهشت تا 19 خرداد

لیدربورد تلاش

از ابتدای هفته
هفته گذشته

تا اخر هفته می تونی بیشتر تلاش کنی و رتبه ت رو بهبود بدی. چطور؟

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

376/1160

تست حل شده

872/4703

پاسخ به سوال دوستان

83

زمان مشاهده (ساعت)

23/1160

تست حل شده

0/4703

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

48/182

تست حل شده

0/184

فیزیک

زمان مشاهده

25/87

تست حل شده

0/452

شیمی

زمان مشاهده

95/323

تست حل شده

0/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

20/103

تست حل شده

0/769

ریاضی

زمان مشاهده

48/50

تست حل شده

179/184

فیزیک

زمان مشاهده

25/25

تست حل شده

108/144

شیمی

زمان مشاهده

10/31

تست حل شده

41/283

ریاضی

زمان مشاهده

95/96

تست حل شده

372/427

زیست شناسی

زمان مشاهده

1/63

تست حل شده

0/0

فیزیک

زمان مشاهده

14/61

تست حل شده

0/465

ریاضی

زمان مشاهده

0/25

تست حل شده

0/152

شیمی

زمان مشاهده

0/120

تست حل شده

0/516

زیست شناسی