ورود | ثبت نام
پارسا بهرامی | آکادمی امروز

پارسا بهرامی

دهم تجربی - کنکوری 1404
کردستان
عضویت: 20 آبان 1402

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 38.2

رکورد تلاش 80

تلاش هفته پیش 8.8

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 4 روز | از 12 آذر تا 17 آذر

لیدربورد تلاش

از ابتدای هفته
هفته گذشته

تا اخر هفته می تونی بیشتر تلاش کنی و رتبه ت رو بهبود بدی. چطور؟

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

71/200

تست حل شده

197/1038

پاسخ به سوال دوستان

0

زمان مشاهده (ساعت)

3/200

تست حل شده

13/1038

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

14/50

تست حل شده

43/184

فیزیک

زمان مشاهده

14/25

تست حل شده

36/144

شیمی

زمان مشاهده

6/31

تست حل شده

19/283

ریاضی

زمان مشاهده

38/96

تست حل شده

99/427

زیست شناسی