ورود | ثبت نام
سارا محمدنژاد | آکادمی امروز

سارا محمدنژاد

فارغ التحصیل سایر - کنکوری 1403
خوزستان
عضویت: 29 آبان 1402

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0.2

رکورد تلاش 38.2

تلاش هفته پیش 0.6

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 0 روز |

لیدربورد تلاش

از ابتدای هفته
هفته گذشته

تا اخر هفته می تونی بیشتر تلاش کنی و رتبه ت رو بهبود بدی. چطور؟

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

271/867

تست حل شده

215/4335

پاسخ به سوال دوستان

2

زمان مشاهده (ساعت)

1/867

تست حل شده

0/4335

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

8/87

تست حل شده

12/452

شیمی

زمان مشاهده

130/323

تست حل شده

182/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

21/103

تست حل شده

21/769

ریاضی

زمان مشاهده

6/25

تست حل شده

0/144

شیمی

زمان مشاهده

7/31

تست حل شده

0/283

ریاضی

زمان مشاهده

26/96

تست حل شده

0/427

زیست شناسی

زمان مشاهده

15/61

تست حل شده

0/465

ریاضی

زمان مشاهده

2/25

تست حل شده

0/152

شیمی

زمان مشاهده

61/120

تست حل شده

0/516

زیست شناسی