ورود | ثبت نام
محمدمهدی اسدزاده | آکادمی امروز

محمدمهدی اسدزاده

کنکوری تجربی - کنکوری 1403
آذربایجان غربی
عضویت: 07 آذر 1402

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0

رکورد تلاش 17.8

تلاش هفته پیش 0

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 1 روز | از 21 آذر تا 23 آذر

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

45/1160

تست حل شده

129/4703

پاسخ به سوال دوستان

0

زمان مشاهده (ساعت)

0/1160

تست حل شده

0/4703

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

18/182

تست حل شده

0/184

فیزیک

زمان مشاهده

9/87

تست حل شده

46/452

شیمی

زمان مشاهده

17/323

تست حل شده

77/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

1/103

تست حل شده

0/769

ریاضی

زمان مشاهده

0/50

تست حل شده

0/184

فیزیک

زمان مشاهده

1/25

تست حل شده

0/144

شیمی

زمان مشاهده

1/31

تست حل شده

0/283

ریاضی

زمان مشاهده

1/96

تست حل شده

0/427

زیست شناسی

زمان مشاهده

0/63

تست حل شده

0/0

فیزیک

زمان مشاهده

1/61

تست حل شده

0/465

ریاضی

زمان مشاهده

0/25

تست حل شده

0/152

شیمی

زمان مشاهده

0/120

تست حل شده

0/516

زیست شناسی