ورود | ثبت نام
لعیا کارگران | آکادمی امروز

لعیا کارگران

فارغ التحصیل تجربی - کنکوری 1404
کرمانشاه
عضویت: 13 آذر 1402

درباره من

بعد از سالها... دنبال علاقه اصلی و هدفم که با عنایت پروردگار دندانپزشکی هست میرم

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0

رکورد تلاش 80

تلاش هفته پیش 0

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 13 روز | از 25 آذر تا 09 دی

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

121/1160

تست حل شده

456/4703

پاسخ به سوال دوستان

0

زمان مشاهده (ساعت)

0/1160

تست حل شده

0/4703

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

4/182

تست حل شده

0/184

فیزیک

زمان مشاهده

3/87

تست حل شده

0/452

شیمی

زمان مشاهده

1/323

تست حل شده

48/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

3/103

تست حل شده

3/769

ریاضی

زمان مشاهده

22/50

تست حل شده

91/184

فیزیک

زمان مشاهده

13/25

تست حل شده

60/144

شیمی

زمان مشاهده

13/31

تست حل شده

64/283

ریاضی

زمان مشاهده

61/96

تست حل شده

190/427

زیست شناسی

زمان مشاهده

1/63

تست حل شده

0/0

فیزیک

زمان مشاهده

4/61

تست حل شده

0/465

ریاضی

زمان مشاهده

0/25

تست حل شده

0/152

شیمی

زمان مشاهده

0/120

تست حل شده

0/516

زیست شناسی