ورود | ثبت نام
سیده فاطمه حسینی | آکادمی امروز

سیده فاطمه حسینی

فارغ التحصیل تجربی - کنکوری 1403
گلستان
عضویت: 13 آذر 1402

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 2.2

رکورد تلاش 80

تلاش هفته پیش 2.2

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 16 روز | از 15 بهمن تا 02 اسفند

لیدربورد تلاش

از ابتدای هفته
هفته گذشته

تا اخر هفته می تونی بیشتر تلاش کنی و رتبه ت رو بهبود بدی. چطور؟

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

528/1160

تست حل شده

337/4703

پاسخ به سوال دوستان

25

زمان مشاهده (ساعت)

2/1160

تست حل شده

0/4703

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

71/182

تست حل شده

46/184

فیزیک

زمان مشاهده

56/87

تست حل شده

73/452

شیمی

زمان مشاهده

137/323

تست حل شده

150/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

41/103

تست حل شده

44/769

ریاضی

زمان مشاهده

35/50

تست حل شده

22/184

فیزیک

زمان مشاهده

21/25

تست حل شده

0/144

شیمی

زمان مشاهده

13/31

تست حل شده

0/283

ریاضی

زمان مشاهده

55/96

تست حل شده

0/427

زیست شناسی

زمان مشاهده

14/63

تست حل شده

0/0

فیزیک

زمان مشاهده

27/61

تست حل شده

0/465

ریاضی

زمان مشاهده

16/25

تست حل شده

0/152

شیمی

زمان مشاهده

48/120

تست حل شده

0/516

زیست شناسی