ورود | ثبت نام
میسا معرف زاده | آکادمی امروز

میسا معرف زاده

کنکوری ریاضی - کنکوری 1403
خوزستان
عضویت: 25 فروردین 1403

درباره من

مهندسی کشتی سازی...

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 5.1

رکورد تلاش 46

تلاش هفته پیش 2.4

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 2 روز | از 11 فروردین تا 14 فروردین

لیدربورد تلاش

از ابتدای هفته
هفته گذشته

تا اخر هفته می تونی بیشتر تلاش کنی و رتبه ت رو بهبود بدی. چطور؟

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

131/485

تست حل شده

49/1220

پاسخ به سوال دوستان

2

زمان مشاهده (ساعت)

0/485

تست حل شده

0/1220

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

62/203

تست حل شده

4/186

فیزیک

زمان مشاهده

38/89

تست حل شده

28/582

حسابان

زمان مشاهده

33/87

تست حل شده

17/452

شیمی

زمان مشاهده

0/15

تست حل شده

0/0

آمار و احتمال

زمان مشاهده

0/50

تست حل شده

0/0

هندسه

زمان مشاهده

0/44

تست حل شده

0/0

گسسته