ورود | ثبت نام
Muhammad reza Mofid | آکادمی امروز

Muhammad reza Mofid

دهم تجربی - کنکوری 1405
همدان
عضویت: 23 آذر 1402

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0

رکورد تلاش 46.6

تلاش هفته پیش 0

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 0 روز |

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

39/537

تست حل شده

68/2070

پاسخ به سوال دوستان

16

زمان مشاهده (ساعت)

0/537

تست حل شده

0/2070

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

20/323

تست حل شده

19/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

20/96

تست حل شده

49/427

زیست شناسی

زمان مشاهده

0/120

تست حل شده

0/516

زیست شناسی