ورود | ثبت نام
امید اخوان صمیمی | آکادمی امروز

امید اخوان صمیمی

یازدهم تجربی - کنکوری 1404
اصفهان
عضویت: 05 دی 1402

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 1.7

رکورد تلاش 44.3

تلاش هفته پیش 0

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 0 روز |

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

28/85

تست حل شده

2/617

پاسخ به سوال دوستان

37

زمان مشاهده (ساعت)

1/85

تست حل شده

0/617

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

14/61

تست حل شده

0/465

ریاضی

زمان مشاهده

14/25

تست حل شده

2/152

شیمی