ورود | ثبت نام
علی مرتضی مرتضوی | آکادمی امروز

علی مرتضی مرتضوی

فارغ التحصیل تجربی - کنکوری 1403
گلستان
عضویت: 31 خرداد 1400

درباره من

"بلند پرواز باش آسمان به کسی تعلق ندارد"

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 13.8

رکورد تلاش 82

تلاش هفته پیش 28.9

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 87 روز | از 08 مرداد تا 04 آبان

لیدربورد تلاش

از ابتدای هفته
هفته گذشته

تا اخر هفته می تونی بیشتر تلاش کنی و رتبه ت رو بهبود بدی. چطور؟

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

977/1159

تست حل شده

876/4703

پاسخ به سوال دوستان

314

زمان مشاهده (ساعت)

1/1159

تست حل شده

0/4703

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

171/182

تست حل شده

98/184

فیزیک

زمان مشاهده

85/87

تست حل شده

286/452

شیمی

زمان مشاهده

260/322

تست حل شده

325/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

71/103

تست حل شده

172/769

ریاضی

زمان مشاهده

50/50

تست حل شده

43/184

فیزیک

زمان مشاهده

25/25

تست حل شده

25/144

شیمی

زمان مشاهده

27/31

تست حل شده

10/283

ریاضی

زمان مشاهده

82/96

تست حل شده

34/427

زیست شناسی

زمان مشاهده

51/63

تست حل شده

0/0

فیزیک

زمان مشاهده

48/61

تست حل شده

28/465

ریاضی

زمان مشاهده

25/25

تست حل شده

6/152

شیمی

زمان مشاهده

88/120

تست حل شده

0/516

زیست شناسی