ورود | ثبت نام
مرجان البوعلی | آکادمی امروز

مرجان البوعلی

دهم تجربی - کنکوری 1405
خوزستان
عضویت: 12 اردیبهشت 1403

درباره من

تا میتوانم تلاش هایم را میکنم و بقیش هرچه خدا بخواهد.

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0

رکورد تلاش 80

تلاش هفته پیش 80

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 0 روز |

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

7/200

تست حل شده

42/1038

پاسخ به سوال دوستان

0

زمان مشاهده (ساعت)

0/200

تست حل شده

0/1038

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

1/50

تست حل شده

0/184

فیزیک

زمان مشاهده

3/25

تست حل شده

0/144

شیمی

زمان مشاهده

1/31

تست حل شده

0/283

ریاضی

زمان مشاهده

3/96

تست حل شده

0/427

زیست شناسی