ورود | ثبت نام
𝑀𝑜ℎ𝑎𝑚𝑚𝑎𝑑𝐴𝑚𝑖𝑛 𝑴𝒂𝒉𝒅𝒊 | آکادمی امروز

𝑀𝑜ℎ𝑎𝑚𝑚𝑎𝑑𝐴𝑚𝑖𝑛 𝑴𝒂𝒉𝒅𝒊

کنکوری تجربی - کنکوری 1403
بوشهر
عضویت: 31 خرداد 1400

درباره من

چرا‌‌برا‌‌آینده‌ای‌که‌قراره‌خودت بسازی نگرانی؟

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0.6

رکورد تلاش 44.6

تلاش هفته پیش 44.6

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 7 روز | از 22 بهمن تا 30 بهمن

لیدربورد تلاش

از ابتدای هفته
هفته گذشته

تا اخر هفته می تونی بیشتر تلاش کنی و رتبه ت رو بهبود بدی. چطور؟

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

34/892

تست حل شده

187/3570

پاسخ به سوال دوستان

4

زمان مشاهده (ساعت)

1/892

تست حل شده

0/3570

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

2/182

تست حل شده

48/184

فیزیک

زمان مشاهده

1/87

تست حل شده

40/452

شیمی

زمان مشاهده

0/323

تست حل شده

88/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

1/103

تست حل شده

11/769

ریاضی

زمان مشاهده

9/50

تست حل شده

10/184

فیزیک

زمان مشاهده

4/25

تست حل شده

13/144

شیمی

زمان مشاهده

2/31

تست حل شده

0/283

ریاضی

زمان مشاهده

18/96

تست حل شده

19/427

زیست شناسی