ورود | ثبت نام
صبا  ثمرخواه | آکادمی امروز

صبا ثمرخواه

کنکوری ریاضی - کنکوری 1402
تهران
عضویت: 26 تیر 1401

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0

رکورد تلاش 78.5

تلاش هفته پیش 2.1

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 2 روز | از 14 آبان تا 17 آبان

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

83/485

تست حل شده

94/1220

پاسخ به سوال دوستان

1

زمان مشاهده (ساعت)

0/485

تست حل شده

0/1220

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

37/203

تست حل شده

33/186

فیزیک

زمان مشاهده

17/89

تست حل شده

11/582

حسابان

زمان مشاهده

23/87

تست حل شده

53/452

شیمی

زمان مشاهده

3/15

تست حل شده

0/0

آمار و احتمال

زمان مشاهده

4/50

تست حل شده

0/0

هندسه

زمان مشاهده

3/44

تست حل شده

0/0

گسسته

زمان مشاهده

0/21

تست حل شده

0/0

فیزیک - امتحان نهایی