ورود | ثبت نام
سید راحله مهداوی | آکادمی امروز

سید راحله مهداوی

فارغ التحصیل تجربی - کنکوری 1404
خوزستان
عضویت: 17 خرداد 1403

درباره من

با امروز در مسیر موفقیت

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0

رکورد تلاش 7.9

تلاش هفته پیش 7.9

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 0 روز |

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

4/537

تست حل شده

12/2070

پاسخ به سوال دوستان

0

زمان مشاهده (ساعت)

0/537

تست حل شده

0/2070

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

2/323

تست حل شده

12/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

2/96

تست حل شده

0/427

زیست شناسی

زمان مشاهده

0/120

تست حل شده

0/516

زیست شناسی