ورود | ثبت نام
کیان زندی | آکادمی امروز

کیان زندی

یازدهم تجربی - کنکوری 1404
کردستان
عضویت: 19 خرداد 1403

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 1.7

رکورد تلاش 1.7

تلاش هفته پیش 0

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 0 روز |

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

3/1160

تست حل شده

0/4703

پاسخ به سوال دوستان

0

زمان مشاهده (ساعت)

2/1160

تست حل شده

0/4703

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

0/182

تست حل شده

0/184

فیزیک

زمان مشاهده

0/87

تست حل شده

0/452

شیمی

زمان مشاهده

0/323

تست حل شده

0/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

2/103

تست حل شده

0/769

ریاضی

زمان مشاهده

0/50

تست حل شده

0/184

فیزیک

زمان مشاهده

0/25

تست حل شده

0/144

شیمی

زمان مشاهده

1/31

تست حل شده

0/283

ریاضی

زمان مشاهده

0/96

تست حل شده

0/427

زیست شناسی

زمان مشاهده

0/63

تست حل شده

0/0

فیزیک

زمان مشاهده

2/61

تست حل شده

0/465

ریاضی

زمان مشاهده

0/25

تست حل شده

0/152

شیمی

زمان مشاهده

0/120

تست حل شده

0/516

زیست شناسی