ورود | ثبت نام
مائده مالمیر | آکادمی امروز

مائده مالمیر

کنکوری تجربی - کنکوری 1404
همدان
عضویت: 26 تیر 1401

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0

رکورد تلاش 80

تلاش هفته پیش 6.7

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 0 روز |

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

287/1159

تست حل شده

73/4703

پاسخ به سوال دوستان

22

زمان مشاهده (ساعت)

0/1159

تست حل شده

0/4703

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

32/182

تست حل شده

0/184

فیزیک

زمان مشاهده

23/87

تست حل شده

0/452

شیمی

زمان مشاهده

75/322

تست حل شده

18/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

13/103

تست حل شده

0/769

ریاضی

زمان مشاهده

23/50

تست حل شده

29/184

فیزیک

زمان مشاهده

17/25

تست حل شده

7/144

شیمی

زمان مشاهده

9/31

تست حل شده

0/283

ریاضی

زمان مشاهده

35/96

تست حل شده

19/427

زیست شناسی

زمان مشاهده

10/63

تست حل شده

0/0

فیزیک

زمان مشاهده

9/61

تست حل شده

0/465

ریاضی

زمان مشاهده

6/25

تست حل شده

0/152

شیمی

زمان مشاهده

40/120

تست حل شده

0/516

زیست شناسی