ورود | ثبت نام
امیرطاها کوثری | آکادمی امروز

امیرطاها کوثری

دهم تجربی - کنکوری 1405
بوشهر
عضویت: 11 تیر 1403

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0

رکورد تلاش 6.6

تلاش هفته پیش 6.6

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 0 روز |

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

18/537

تست حل شده

8/2070

پاسخ به سوال دوستان

0

زمان مشاهده (ساعت)

0/537

تست حل شده

0/2070

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

9/323

تست حل شده

0/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

9/96

تست حل شده

8/427

زیست شناسی

زمان مشاهده

0/120

تست حل شده

0/516

زیست شناسی