ورود | ثبت نام
ارسلان اکبری | آکادمی امروز

ارسلان اکبری

کنکوری تجربی - کنکوری 1402
آذربایجان شرقی
عضویت: 15 مرداد 1401

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 7.1

رکورد تلاش 80

تلاش هفته پیش 18.8

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 0 روز |

لیدربورد تلاش

از ابتدای هفته
هفته گذشته

تا اخر هفته می تونی بیشتر تلاش کنی و رتبه ت رو بهبود بدی. چطور؟

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

510/605

تست حل شده

1406/2080

پاسخ به سوال دوستان

0

زمان مشاهده (ساعت)

4/605

تست حل شده

0/2080

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

132/182

تست حل شده

180/184

فیزیک

زمان مشاهده

311/322

تست حل شده

1092/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

69/103

تست حل شده

132/769

ریاضی