ورود | ثبت نام
اسما جرکانی | آکادمی امروز

اسما جرکانی

یازدهم تجربی - کنکوری 1404
فارس
عضویت: 05 شهریور 1401

درباره من

فرزند ماه ........✨🌑

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0

رکورد تلاش 100

تلاش هفته پیش 0

fire

پیوستگی

1

روز

رکورد 8 روز | از 16 آبان تا 25 آبان

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

272/467

تست حل شده

1026/2171

پاسخ به سوال دوستان

388

زمان مشاهده (ساعت)

0/467

تست حل شده

0/2171

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

22/50

تست حل شده

75/184

فیزیک

زمان مشاهده

18/25

تست حل شده

86/144

شیمی

زمان مشاهده

22/31

تست حل شده

105/283

ریاضی

زمان مشاهده

67/96

تست حل شده

290/427

زیست شناسی

زمان مشاهده

31/63

تست حل شده

0/0

فیزیک

زمان مشاهده

34/61

تست حل شده

106/465

ریاضی

زمان مشاهده

16/25

تست حل شده

55/152

شیمی

زمان مشاهده

65/120

تست حل شده

307/516

زیست شناسی