ورود | ثبت نام
nima abasi | آکادمی امروز

nima abasi

یازدهم تجربی - کنکوری 1404
تهران
عضویت: 06 شهریور 1401

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 13.6

رکورد تلاش 46.1

تلاش هفته پیش 34.3

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 0 روز |

لیدربورد تلاش

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

38/536

تست حل شده

81/2070

پاسخ به سوال دوستان

7

زمان مشاهده (ساعت)

2/536

تست حل شده

16/2070

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

19/322

تست حل شده

6/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

2/96

تست حل شده

0/427

زیست شناسی

زمان مشاهده

18/120

تست حل شده

75/516

زیست شناسی