ورود | ثبت نام
مبینا نجاتی | آکادمی امروز

مبینا نجاتی

دهم تجربی - کنکوری 1404
یزد
عضویت: 09 شهریور 1401

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0

رکورد تلاش 82

تلاش هفته پیش 20.4

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 0 روز |

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

97/467

تست حل شده

238/2171

پاسخ به سوال دوستان

34

زمان مشاهده (ساعت)

0/467

تست حل شده

0/2171

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

30/50

تست حل شده

48/184

فیزیک

زمان مشاهده

13/25

تست حل شده

19/144

شیمی

زمان مشاهده

4/31

تست حل شده

0/283

ریاضی

زمان مشاهده

44/96

تست حل شده

155/427

زیست شناسی

زمان مشاهده

2/63

تست حل شده

0/0

فیزیک

زمان مشاهده

2/61

تست حل شده

0/465

ریاضی

زمان مشاهده

1/25

تست حل شده

0/152

شیمی

زمان مشاهده

6/120

تست حل شده

10/516

زیست شناسی