ورود | ثبت نام
ثنا کاظم زاده | آکادمی امروز

ثنا کاظم زاده

یازدهم تجربی - کنکوری 1403
خراسان شمالی
عضویت: 18 آبان 1401

درباره من

من توی این فضای تحت نظارت تجدید شدم تا واسه خودم وقت بزارم (یاس)

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 2.9

رکورد تلاش 56.1

تلاش هفته پیش 0

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 0 روز |

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

194/467

تست حل شده

9/2171

پاسخ به سوال دوستان

96

زمان مشاهده (ساعت)

2/467

تست حل شده

0/2171

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

8/50

تست حل شده

0/184

فیزیک

زمان مشاهده

2/25

تست حل شده

0/144

شیمی

زمان مشاهده

14/31

تست حل شده

3/283

ریاضی

زمان مشاهده

35/96

تست حل شده

0/427

زیست شناسی

زمان مشاهده

32/63

تست حل شده

0/0

فیزیک

زمان مشاهده

38/61

تست حل شده

5/465

ریاضی

زمان مشاهده

14/25

تست حل شده

0/152

شیمی

زمان مشاهده

54/120

تست حل شده

0/516

زیست شناسی