ورود | ثبت نام
محمد مانی هدایتی | آکادمی امروز

محمد مانی هدایتی

یازدهم تجربی - کنکوری 1404
کردستان
عضویت: 22 آبان 1401

درباره من

ناشنوا باشیم ... وقتی که به آرزوهامون میگن محاله 🙂✨

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0

رکورد تلاش 96

تلاش هفته پیش 0

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 21 روز | از 21 مهر تا 13 آبان

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

404/1160

تست حل شده

348/4703

پاسخ به سوال دوستان

45

زمان مشاهده (ساعت)

0/1160

تست حل شده

0/4703

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

40/182

تست حل شده

12/184

فیزیک

زمان مشاهده

15/87

تست حل شده

0/452

شیمی

زمان مشاهده

123/323

تست حل شده

47/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

22/103

تست حل شده

0/769

ریاضی

زمان مشاهده

18/50

تست حل شده

42/184

فیزیک

زمان مشاهده

10/25

تست حل شده

32/144

شیمی

زمان مشاهده

12/31

تست حل شده

0/283

ریاضی

زمان مشاهده

23/96

تست حل شده

47/427

زیست شناسی

زمان مشاهده

23/63

تست حل شده

0/0

فیزیک

زمان مشاهده

17/61

تست حل شده

11/465

ریاضی

زمان مشاهده

6/25

تست حل شده

8/152

شیمی

زمان مشاهده

100/120

تست حل شده

185/516

زیست شناسی