ورود | ثبت نام
یاسمن بقالیان | آکادمی امروز

یاسمن بقالیان

یازدهم تجربی - کنکوری 1404
خراسان شمالی
عضویت: 29 آبان 1401

درباره من

🦷🦷🦷🦷🦷🦷:))))))))))))))))

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 1.6

رکورد تلاش 73.4

تلاش هفته پیش 1.1

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 0 روز |

لیدربورد تلاش

از ابتدای هفته
هفته گذشته

تا اخر هفته می تونی بیشتر تلاش کنی و رتبه ت رو بهبود بدی. چطور؟

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

357/1160

تست حل شده

138/4703

پاسخ به سوال دوستان

7

زمان مشاهده (ساعت)

2/1160

تست حل شده

0/4703

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

34/182

تست حل شده

6/184

فیزیک

زمان مشاهده

32/87

تست حل شده

1/452

شیمی

زمان مشاهده

87/323

تست حل شده

25/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

24/103

تست حل شده

0/769

ریاضی

زمان مشاهده

20/50

تست حل شده

11/184

فیزیک

زمان مشاهده

17/25

تست حل شده

74/144

شیمی

زمان مشاهده

10/31

تست حل شده

0/283

ریاضی

زمان مشاهده

25/96

تست حل شده

7/427

زیست شناسی

زمان مشاهده

14/63

تست حل شده

0/0

فیزیک

زمان مشاهده

22/61

تست حل شده

10/465

ریاضی

زمان مشاهده

16/25

تست حل شده

0/152

شیمی

زمان مشاهده

62/120

تست حل شده

10/516

زیست شناسی