ورود | ثبت نام
Zahra FarzanMehr | آکادمی امروز

Zahra FarzanMehr

کنکوری تجربی - کنکوری 1403
اصفهان
عضویت: 19 آذر 1401

درباره من

اگ بخوای میشه>>>>>>>

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0

رکورد تلاش 53.9

تلاش هفته پیش 4.3

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 0 روز |

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

565/1159

تست حل شده

105/4703

پاسخ به سوال دوستان

122

زمان مشاهده (ساعت)

0/1159

تست حل شده

0/4703

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

101/182

تست حل شده

0/184

فیزیک

زمان مشاهده

61/87

تست حل شده

0/452

شیمی

زمان مشاهده

47/322

تست حل شده

0/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

85/103

تست حل شده

9/769

ریاضی

زمان مشاهده

46/50

تست حل شده

36/184

فیزیک

زمان مشاهده

25/25

تست حل شده

0/144

شیمی

زمان مشاهده

30/31

تست حل شده

7/283

ریاضی

زمان مشاهده

11/96

تست حل شده

0/427

زیست شناسی

زمان مشاهده

50/63

تست حل شده

0/0

فیزیک

زمان مشاهده

60/61

تست حل شده

37/465

ریاضی

زمان مشاهده

25/25

تست حل شده

10/152

شیمی

زمان مشاهده

30/120

تست حل شده

20/516

زیست شناسی