ورود | ثبت نام
نرگس ربیعی | آکادمی امروز

نرگس ربیعی

فارغ التحصیل تجربی - کنکوری 1403
چهارمحال و بختیاری
عضویت: 19 آذر 1402

درباره من

<پیروزی پیش از عمل تنها در فرهنگ لغت قابل دیدن است... >

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 7.4

رکورد تلاش 43.2

تلاش هفته پیش 20.7

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 1 روز | از 17 اسفند تا 19 اسفند

لیدربورد تلاش

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

404/1159

تست حل شده

258/4703

پاسخ به سوال دوستان

18

زمان مشاهده (ساعت)

2/1159

تست حل شده

0/4703

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

7/182

تست حل شده

10/184

فیزیک

زمان مشاهده

11/87

تست حل شده

5/452

شیمی

زمان مشاهده

220/322

تست حل شده

236/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

4/103

تست حل شده

4/769

ریاضی

زمان مشاهده

3/50

تست حل شده

0/184

فیزیک

زمان مشاهده

10/25

تست حل شده

0/144

شیمی

زمان مشاهده

3/31

تست حل شده

0/283

ریاضی

زمان مشاهده

69/96

تست حل شده

96/427

زیست شناسی

زمان مشاهده

1/63

تست حل شده

0/0

فیزیک

زمان مشاهده

4/61

تست حل شده

0/465

ریاضی

زمان مشاهده

1/25

تست حل شده

0/152

شیمی

زمان مشاهده

77/120

تست حل شده

10/516

زیست شناسی