ورود | ثبت نام
ستایش رئیسی | آکادمی امروز

ستایش رئیسی

دهم تجربی - کنکوری 1404
فارس
عضویت: 05 دی 1401

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0

رکورد تلاش 80

تلاش هفته پیش 4.8

fire

پیوستگی

2

روز

رکورد 13 روز | از 04 شهریور تا 18 شهریور

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

338/1159

تست حل شده

436/4703

پاسخ به سوال دوستان

3

زمان مشاهده (ساعت)

0/1159

تست حل شده

0/4703

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

31/182

تست حل شده

0/184

فیزیک

زمان مشاهده

20/87

تست حل شده

0/452

شیمی

زمان مشاهده

112/322

تست حل شده

19/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

7/103

تست حل شده

0/769

ریاضی

زمان مشاهده

22/50

تست حل شده

36/184

فیزیک

زمان مشاهده

14/25

تست حل شده

25/144

شیمی

زمان مشاهده

7/31

تست حل شده

20/283

ریاضی

زمان مشاهده

77/96

تست حل شده

291/427

زیست شناسی

زمان مشاهده

9/63

تست حل شده

0/0

فیزیک

زمان مشاهده

4/61

تست حل شده

0/465

ریاضی

زمان مشاهده

6/25

تست حل شده

1/152

شیمی

زمان مشاهده

35/120

تست حل شده

44/516

زیست شناسی