ورود | ثبت نام
عطیه رمضان زاده | آکادمی امروز

عطیه رمضان زاده

یازدهم تجربی - کنکوری 1403
خراسان شمالی
عضویت: 15 دی 1401

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 3.8

رکورد تلاش 80

تلاش هفته پیش 13.6

fire

پیوستگی

5

روز

رکورد 29 روز | از 29 اسفند تا 30 فروردین

لیدربورد تلاش

از ابتدای هفته
هفته گذشته

تا اخر هفته می تونی بیشتر تلاش کنی و رتبه ت رو بهبود بدی. چطور؟

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

437/1159

تست حل شده

528/4703

پاسخ به سوال دوستان

23

زمان مشاهده (ساعت)

1/1159

تست حل شده

0/4703

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

33/182

تست حل شده

0/184

فیزیک

زمان مشاهده

28/87

تست حل شده

0/452

شیمی

زمان مشاهده

130/322

تست حل شده

0/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

25/103

تست حل شده

0/769

ریاضی

زمان مشاهده

20/50

تست حل شده

29/184

فیزیک

زمان مشاهده

23/25

تست حل شده

109/144

شیمی

زمان مشاهده

18/31

تست حل شده

114/283

ریاضی

زمان مشاهده

92/96

تست حل شده

268/427

زیست شناسی

زمان مشاهده

14/63

تست حل شده

0/0

فیزیک

زمان مشاهده

17/61

تست حل شده

8/465

ریاضی

زمان مشاهده

5/25

تست حل شده

0/152

شیمی

زمان مشاهده

38/120

تست حل شده

0/516

زیست شناسی