ورود | ثبت نام
عطیه رمضان زاده | آکادمی امروز

عطیه رمضان زاده

دهم تجربی - کنکوری 1403
خراسان شمالی
عضویت: 15 دی 1401

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0

رکورد تلاش 80

تلاش هفته پیش 1

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 29 روز | از 29 اسفند تا 30 فروردین

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

566/1160

تست حل شده

556/4703

پاسخ به سوال دوستان

23

زمان مشاهده (ساعت)

0/1160

تست حل شده

0/4703

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

57/182

تست حل شده

0/184

فیزیک

زمان مشاهده

33/87

تست حل شده

0/452

شیمی

زمان مشاهده

159/323

تست حل شده

8/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

30/103

تست حل شده

0/769

ریاضی

زمان مشاهده

20/50

تست حل شده

29/184

فیزیک

زمان مشاهده

23/25

تست حل شده

109/144

شیمی

زمان مشاهده

19/31

تست حل شده

114/283

ریاضی

زمان مشاهده

92/96

تست حل شده

268/427

زیست شناسی

زمان مشاهده

38/63

تست حل شده

0/0

فیزیک

زمان مشاهده

23/61

تست حل شده

23/465

ریاضی

زمان مشاهده

11/25

تست حل شده

5/152

شیمی

زمان مشاهده

66/120

تست حل شده

0/516

زیست شناسی