ورود | ثبت نام
فاطمه امینی | آکادمی امروز

فاطمه امینی

کنکوری تجربی - کنکوری 1402
خراسان رضوی
عضویت: 25 بهمن 1401

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 2.1

رکورد تلاش 100

تلاش هفته پیش 7.6

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 0 روز |

لیدربورد تلاش

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

5/692

تست حل شده

137/2532

پاسخ به سوال دوستان

83

زمان مشاهده (ساعت)

0/692

تست حل شده

0/2532

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

1/182

تست حل شده

1/184

فیزیک

زمان مشاهده

1/87

تست حل شده

0/452

شیمی

زمان مشاهده

0/323

تست حل شده

117/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

4/103

تست حل شده

8/769

ریاضی