ورود | ثبت نام
مریم صالحی | آکادمی امروز

مریم صالحی

یازدهم تجربی - کنکوری 1404
اصفهان
عضویت: 01 اسفند 1401

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0

رکورد تلاش 61.9

تلاش هفته پیش 0

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 0 روز |

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

89/537

تست حل شده

8/2070

پاسخ به سوال دوستان

1

زمان مشاهده (ساعت)

0/537

تست حل شده

0/2070

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

45/323

تست حل شده

0/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

32/96

تست حل شده

8/427

زیست شناسی

زمان مشاهده

13/120

تست حل شده

0/516

زیست شناسی