ورود | ثبت نام
امیر سلمانپور | آکادمی امروز

امیر سلمانپور

کنکوری تجربی - کنکوری 1402
فارس
عضویت: 06 اسفند 1401

درباره من

.. To be Willing is To be able..

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0

رکورد تلاش 96

تلاش هفته پیش 19.3

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 13 روز | از 26 مرداد تا 09 شهریور

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

599/892

تست حل شده

1403/3570

پاسخ به سوال دوستان

97

زمان مشاهده (ساعت)

0/892

تست حل شده

0/3570

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

132/182

تست حل شده

11/184

فیزیک

زمان مشاهده

73/87

تست حل شده

215/452

شیمی

زمان مشاهده

185/323

تست حل شده

89/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

93/103

تست حل شده

373/769

ریاضی

زمان مشاهده

28/50

تست حل شده

0/184

فیزیک

زمان مشاهده

23/25

تست حل شده

0/144

شیمی

زمان مشاهده

24/31

تست حل شده

0/283

ریاضی

زمان مشاهده

44/96

تست حل شده

0/427

زیست شناسی