ورود | ثبت نام
دنیا منصوری | آکادمی امروز

دنیا منصوری

کنکوری تجربی - کنکوری 1403
لرستان
عضویت: 15 اسفند 1401

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0

رکورد تلاش 18

تلاش هفته پیش 0

fire

پیوستگی

5

روز

رکورد 5 روز | از 21 اسفند تا 27 اسفند

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

137/1160

تست حل شده

58/4703

پاسخ به سوال دوستان

114

زمان مشاهده (ساعت)

0/1160

تست حل شده

0/4703

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

28/182

تست حل شده

0/184

فیزیک

زمان مشاهده

26/87

تست حل شده

19/452

شیمی

زمان مشاهده

38/323

تست حل شده

25/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

11/103

تست حل شده

1/769

ریاضی

زمان مشاهده

1/50

تست حل شده

0/184

فیزیک

زمان مشاهده

5/25

تست حل شده

0/144

شیمی

زمان مشاهده

3/31

تست حل شده

0/283

ریاضی

زمان مشاهده

13/96

تست حل شده

0/427

زیست شناسی

زمان مشاهده

2/63

تست حل شده

0/0

فیزیک

زمان مشاهده

7/61

تست حل شده

0/465

ریاضی

زمان مشاهده

2/25

تست حل شده

0/152

شیمی

زمان مشاهده

6/120

تست حل شده

13/516

زیست شناسی