ورود | ثبت نام
محمدمهدی آکند | آکادمی امروز

محمدمهدی آکند

کنکوری تجربی - کنکوری 1403
قم
عضویت: 20 اسفند 1401

درباره من

0 0 ) /____ سلام

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0

رکورد تلاش 80

تلاش هفته پیش 0

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 0 روز |

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

215/424

تست حل شده

540/1896

پاسخ به سوال دوستان

37

زمان مشاهده (ساعت)

0/424

تست حل شده

0/1896

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

145/323

تست حل شده

198/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

70/103

تست حل شده

246/769

ریاضی