ورود | ثبت نام
محمدمهدی آکند | آکادمی امروز

محمدمهدی آکند

یازدهم تجربی - کنکوری 1403
قم
عضویت: 20 اسفند 1401

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 40

رکورد تلاش 40

تلاش هفته پیش 36.9

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 0 روز |

لیدربورد تلاش

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

4/60

تست حل شده

82/465

پاسخ به سوال دوستان

2

زمان مشاهده (ساعت)

1/60

تست حل شده

0/465

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

4/61

تست حل شده

24/465

ریاضی