ورود | ثبت نام
علیرضا زنگانه | آکادمی امروز

علیرضا زنگانه

کنکوری تجربی - کنکوری 1403
سمنان
عضویت: 08 فروردین 1402

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0

رکورد تلاش 80

تلاش هفته پیش 1.5

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 0 روز |

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

289/1160

تست حل شده

757/4703

پاسخ به سوال دوستان

15

زمان مشاهده (ساعت)

0/1160

تست حل شده

0/4703

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

8/182

تست حل شده

0/184

فیزیک

زمان مشاهده

4/87

تست حل شده

0/452

شیمی

زمان مشاهده

1/323

تست حل شده

0/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

25/103

تست حل شده

0/769

ریاضی

زمان مشاهده

49/50

تست حل شده

0/184

فیزیک

زمان مشاهده

24/25

تست حل شده

0/144

شیمی

زمان مشاهده

29/31

تست حل شده

0/283

ریاضی

زمان مشاهده

94/96

تست حل شده

0/427

زیست شناسی

زمان مشاهده

2/63

تست حل شده

0/0

فیزیک

زمان مشاهده

49/61

تست حل شده

0/465

ریاضی

زمان مشاهده

4/25

تست حل شده

0/152

شیمی

زمان مشاهده

4/120

تست حل شده

0/516

زیست شناسی