ورود | ثبت نام
ساراسادات صاحبدل | آکادمی امروز

ساراسادات صاحبدل

فارغ التحصیل تجربی - کنکوری 1402
مازندران
عضویت: 11 فروردین 1402

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0

رکورد تلاش 84

تلاش هفته پیش 0

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 0 روز |

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

304/322

تست حل شده

1054/1127

پاسخ به سوال دوستان

4

زمان مشاهده (ساعت)

0/322

تست حل شده

0/1127

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

304/323

تست حل شده

1047/1127

زیست شناسی