ورود | ثبت نام
لیلی سلطانی | آکادمی امروز

لیلی سلطانی

یازدهم تجربی - کنکوری 1404
قزوین
عضویت: 16 فروردین 1402

درباره من

من به آرزوهام قول رسیدن دادم👩🏻‍🏫👊🏻

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0

رکورد تلاش 56.2

تلاش هفته پیش 0

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 5 روز | از 06 مهر تا 12 مهر

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

68/1160

تست حل شده

64/4703

پاسخ به سوال دوستان

0

زمان مشاهده (ساعت)

0/1160

تست حل شده

0/4703

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

11/182

تست حل شده

0/184

فیزیک

زمان مشاهده

2/87

تست حل شده

0/452

شیمی

زمان مشاهده

14/323

تست حل شده

0/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

6/103

تست حل شده

0/769

ریاضی

زمان مشاهده

6/50

تست حل شده

17/184

فیزیک

زمان مشاهده

1/25

تست حل شده

0/144

شیمی

زمان مشاهده

5/31

تست حل شده

19/283

ریاضی

زمان مشاهده

12/96

تست حل شده

28/427

زیست شناسی

زمان مشاهده

6/63

تست حل شده

0/0

فیزیک

زمان مشاهده

5/61

تست حل شده

0/465

ریاضی

زمان مشاهده

2/25

تست حل شده

0/152

شیمی

زمان مشاهده

3/120

تست حل شده

0/516

زیست شناسی