ورود | ثبت نام
لیلی سلطانی | آکادمی امروز

لیلی سلطانی

دهم تجربی - کنکوری 1404
قزوین
عضویت: 16 فروردین 1402

درباره من

من به آرزوهام قول رسیدن دادم👩🏻‍🏫👊🏻

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 43.9

رکورد تلاش 45.9

تلاش هفته پیش 42.7

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 0 روز |

لیدربورد تلاش

از ابتدای هفته
هفته گذشته

تا اخر هفته می تونی بیشتر تلاش کنی و رتبه ت رو بهبود بدی. چطور؟

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

11/199

تست حل شده

31/1038

پاسخ به سوال دوستان

0

زمان مشاهده (ساعت)

2/199

تست حل شده

12/1038

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

4/50

تست حل شده

12/184

فیزیک

زمان مشاهده

0/25

تست حل شده

0/144

شیمی

زمان مشاهده

4/30

تست حل شده

19/282

ریاضی

زمان مشاهده

4/96

تست حل شده

0/428

زیست شناسی