ورود | ثبت نام
بهار صدری | آکادمی امروز

بهار صدری

کنکوری تجربی - کنکوری 1403
همدان
عضویت: 19 فروردین 1402

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0

رکورد تلاش 69.7

تلاش هفته پیش 0

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 0 روز |

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

75/537

تست حل شده

205/2070

پاسخ به سوال دوستان

0

زمان مشاهده (ساعت)

0/537

تست حل شده

0/2070

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

1/323

تست حل شده

205/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

50/96

تست حل شده

0/427

زیست شناسی

زمان مشاهده

25/120

تست حل شده

0/516

زیست شناسی