ورود | ثبت نام
Zahra Zare | آکادمی امروز

Zahra Zare

کنکوری تجربی - کنکوری 1403
فارس
عضویت: 28 فروردین 1402

درباره من

همیشه غیر ممکن به نظر می رسد،تا زمانی که انجام شود....💉💊😍

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0

رکورد تلاش 80

تلاش هفته پیش 38.2

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 14 روز | از 30 شهریور تا 14 مهر

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

515/1160

تست حل شده

1142/4703

پاسخ به سوال دوستان

20

زمان مشاهده (ساعت)

0/1160

تست حل شده

0/4703

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

70/182

تست حل شده

5/184

فیزیک

زمان مشاهده

42/87

تست حل شده

127/452

شیمی

زمان مشاهده

168/323

تست حل شده

60/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

31/103

تست حل شده

19/769

ریاضی

زمان مشاهده

49/50

تست حل شده

179/184

فیزیک

زمان مشاهده

25/25

تست حل شده

47/144

شیمی

زمان مشاهده

16/31

تست حل شده

5/283

ریاضی

زمان مشاهده

95/96

تست حل شده

383/427

زیست شناسی

زمان مشاهده

1/63

تست حل شده

0/0

فیزیک

زمان مشاهده

22/61

تست حل شده

0/465

ریاضی

زمان مشاهده

1/25

تست حل شده

0/152

شیمی

زمان مشاهده

1/120

تست حل شده

0/516

زیست شناسی