ورود | ثبت نام
فاطمه انصاری | آکادمی امروز

فاطمه انصاری

کنکوری تجربی - کنکوری 1403
فارس
عضویت: 29 اردیبهشت 1402

درباره من

اگه‌ آرزوی‌ بزرگی‌ تو دلته حتما خدا لیاقت‌ رسیدنش‌ بهت‌ داده که الان رویاته☆🌱🤍️

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0

رکورد تلاش 50.6

تلاش هفته پیش 1.4

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 13 روز | از 09 مهر تا 23 مهر

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

245/1160

تست حل شده

227/4703

پاسخ به سوال دوستان

0

زمان مشاهده (ساعت)

0/1160

تست حل شده

0/4703

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

34/182

تست حل شده

35/184

فیزیک

زمان مشاهده

55/87

تست حل شده

69/452

شیمی

زمان مشاهده

52/323

تست حل شده

84/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

15/103

تست حل شده

30/769

ریاضی

زمان مشاهده

12/50

تست حل شده

0/184

فیزیک

زمان مشاهده

22/25

تست حل شده

0/144

شیمی

زمان مشاهده

7/31

تست حل شده

0/283

ریاضی

زمان مشاهده

12/96

تست حل شده

0/427

زیست شناسی

زمان مشاهده

13/63

تست حل شده

0/0

فیزیک

زمان مشاهده

12/61

تست حل شده

0/465

ریاضی

زمان مشاهده

12/25

تست حل شده

9/152

شیمی

زمان مشاهده

4/120

تست حل شده

0/516

زیست شناسی