ورود | ثبت نام
فاطمه اکبری | آکادمی امروز

فاطمه اکبری

دهم تجربی - کنکوری 1405
کرمانشاه
عضویت: 20 مرداد 1402

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 16.5

رکورد تلاش 84

تلاش هفته پیش 82

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 0 روز |

لیدربورد تلاش

از ابتدای هفته
هفته گذشته

تا اخر هفته می تونی بیشتر تلاش کنی و رتبه ت رو بهبود بدی. چطور؟

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

125/1160

تست حل شده

535/4703

پاسخ به سوال دوستان

103

زمان مشاهده (ساعت)

4/1160

تست حل شده

4/4703

پاسخ به سوال دوستان

1

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

6/182

تست حل شده

1/184

فیزیک

زمان مشاهده

0/87

تست حل شده

0/452

شیمی

زمان مشاهده

1/323

تست حل شده

31/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

3/103

تست حل شده

0/769

ریاضی

زمان مشاهده

36/50

تست حل شده

130/184

فیزیک

زمان مشاهده

3/25

تست حل شده

44/144

شیمی

زمان مشاهده

4/31

تست حل شده

51/283

ریاضی

زمان مشاهده

71/96

تست حل شده

274/427

زیست شناسی

زمان مشاهده

1/63

تست حل شده

0/0

فیزیک

زمان مشاهده

4/61

تست حل شده

0/465

ریاضی

زمان مشاهده

0/25

تست حل شده

0/152

شیمی

زمان مشاهده

1/120

تست حل شده

0/516

زیست شناسی