ورود | ثبت نام
نفس ‌ | آکادمی امروز

نفس ‌

دهم تجربی - کنکوری 1405
تهران
عضویت: 24 مرداد 1402

درباره من

به امید موفقیت..:)♡>

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 3.3

رکورد تلاش 15.7

تلاش هفته پیش 6.3

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 7 روز | از 20 مهر تا 28 مهر

لیدربورد تلاش

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

169/1160

تست حل شده

230/4703

پاسخ به سوال دوستان

16

زمان مشاهده (ساعت)

3/1160

تست حل شده

1/4703

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

29/182

تست حل شده

1/184

فیزیک

زمان مشاهده

11/87

تست حل شده

0/452

شیمی

زمان مشاهده

35/323

تست حل شده

0/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

10/103

تست حل شده

0/769

ریاضی

زمان مشاهده

29/50

تست حل شده

99/184

فیزیک

زمان مشاهده

11/25

تست حل شده

38/144

شیمی

زمان مشاهده

8/31

تست حل شده

21/283

ریاضی

زمان مشاهده

34/96

تست حل شده

48/427

زیست شناسی

زمان مشاهده

1/63

تست حل شده

0/0

فیزیک

زمان مشاهده

5/61

تست حل شده

0/465

ریاضی

زمان مشاهده

0/25

تست حل شده

0/152

شیمی

زمان مشاهده

1/120

تست حل شده

0/516

زیست شناسی