ورود | ثبت نام
حنانه ملکی | آکادمی امروز

حنانه ملکی

یازدهم تجربی - کنکوری 1404
اصفهان
عضویت: 12 شهریور 1402

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0

رکورد تلاش 80

تلاش هفته پیش 0

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 2 روز | از 29 آبان تا 02 آذر

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

41/267

تست حل شده

79/1133

پاسخ به سوال دوستان

0

زمان مشاهده (ساعت)

0/267

تست حل شده

0/1133

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

11/63

تست حل شده

0/0

فیزیک

زمان مشاهده

5/61

تست حل شده

9/465

ریاضی

زمان مشاهده

3/25

تست حل شده

0/152

شیمی

زمان مشاهده

23/120

تست حل شده

70/516

زیست شناسی