ورود | ثبت نام
سوده نصیری | آکادمی امروز

سوده نصیری

فارغ التحصیل تجربی - کنکوری 1402
خراسان رضوی
عضویت: 23 شهریور 1402

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0

رکورد تلاش 48.4

تلاش هفته پیش 0

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 0 روز |

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

547/1160

تست حل شده

733/4703

پاسخ به سوال دوستان

1

زمان مشاهده (ساعت)

0/1160

تست حل شده

0/4703

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

76/182

تست حل شده

12/184

فیزیک

زمان مشاهده

36/87

تست حل شده

83/452

شیمی

زمان مشاهده

184/323

تست حل شده

62/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

44/103

تست حل شده

123/769

ریاضی

زمان مشاهده

35/50

تست حل شده

0/184

فیزیک

زمان مشاهده

24/25

تست حل شده

0/144

شیمی

زمان مشاهده

19/31

تست حل شده

0/283

ریاضی

زمان مشاهده

78/96

تست حل شده

0/427

زیست شناسی

زمان مشاهده

1/63

تست حل شده

0/0

فیزیک

زمان مشاهده

33/61

تست حل شده

0/465

ریاضی

زمان مشاهده

11/25

تست حل شده

0/152

شیمی

زمان مشاهده

11/120

تست حل شده

0/516

زیست شناسی