ورود | ثبت نام
نگین حاجیان | آکادمی امروز

نگین حاجیان

فارغ التحصیل تجربی - کنکوری 1403
خوزستان
عضویت: 26 شهریور 1402

درباره من

هیچ وقت واسه رسیدن به خواسته ها دیر نیست

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 3.3

رکورد تلاش 80

تلاش هفته پیش 19.1

fire

پیوستگی

2

روز

رکورد 29 روز | از 14 آبان تا 14 آذر

لیدربورد تلاش

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

457/1159

تست حل شده

603/4703

پاسخ به سوال دوستان

6

زمان مشاهده (ساعت)

2/1159

تست حل شده

4/4703

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

56/182

تست حل شده

81/184

فیزیک

زمان مشاهده

30/87

تست حل شده

75/452

شیمی

زمان مشاهده

106/322

تست حل شده

279/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

37/103

تست حل شده

81/769

ریاضی

زمان مشاهده

49/50

تست حل شده

22/184

فیزیک

زمان مشاهده

25/25

تست حل شده

8/144

شیمی

زمان مشاهده

19/31

تست حل شده

3/283

ریاضی

زمان مشاهده

94/96

تست حل شده

31/427

زیست شناسی

زمان مشاهده

6/63

تست حل شده

0/0

فیزیک

زمان مشاهده

25/61

تست حل شده

0/465

ریاضی

زمان مشاهده

4/25

تست حل شده

0/152

شیمی

زمان مشاهده

11/120

تست حل شده

0/516

زیست شناسی