ورود | ثبت نام

خلاصه درس فصل 4 ریاضی دهم و یازدهم تجربی

50 ساعت تدریس رایگان زیست کنکور برای دریافت ویدیو ها شماره ت رو وارد کن

دانلود خلاصه درس فصل توان های گویا و عبارت های جبری ریاضی دهم - شماره 1

دانلود خلاصه درس فصل توان های گویا و عبارت های جبری ریاضی دهم - شماره 2

دانلود خلاصه درس فصل توان های گویا و عبارت های جبری ریاضی دهم - شماره 3

خلاصه درس و نکات تستی فصل چهارم ریاضی دهم و یازدهم تجربی - دانلود رایگان PDF خلاصه درس کنکوری، خلاصه درس جمع بندی و جزوات آموزشی - خلاصه درس درسی فصل چهارم ریاضی دهم و یازدهم تجربی - آکادمی امروز