فیزیک و اندازه گیری(مخصوص رشته ریاضی)

4.2/5
(5 رای)
برای مشاهده، ابتدا وارد شوید.
ورود و مشاهده فیلم

مدل سازی + کمیت های فیزیکی + تبدیل یکا + نمادگذاری علمی + دقت اندازه گیری + چگالی

فیزیک و اندازه گیری
فیزیک و اندازه گیری

`01:04

تست های برگزیده فصل1
تست های برگزیده فصل1

`01:08

سوالات دیگران
نرگس سعیدی | آکادمی امروز

نرگس سعیدی

11 ماه پیش

سوال دارم

(1)

جواب به صورت صوتی می باشد:)

(1)