ورود | ثبت نام
کاردو نصیری | آکادمی امروز

کاردو نصیری

دهم تجربی - کنکوری 1405
کردستان
عضویت: 18 آذر 1402

درباره من

برای رسیدن به یک زندگی ایده آل، باید اول هدفمان از زندگی کردن را مشخص کنیم.

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0

رکورد تلاش 80

تلاش هفته پیش 0

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 8 روز | از 29 آذر تا 08 دی

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

266/1160

تست حل شده

281/4703

پاسخ به سوال دوستان

15

زمان مشاهده (ساعت)

0/1160

تست حل شده

0/4703

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

49/182

تست حل شده

0/184

فیزیک

زمان مشاهده

23/87

تست حل شده

5/452

شیمی

زمان مشاهده

61/323

تست حل شده

0/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

2/103

تست حل شده

0/769

ریاضی

زمان مشاهده

48/50

تست حل شده

46/184

فیزیک

زمان مشاهده

23/25

تست حل شده

29/144

شیمی

زمان مشاهده

2/31

تست حل شده

1/283

ریاضی

زمان مشاهده

61/96

تست حل شده

200/427

زیست شناسی

زمان مشاهده

1/63

تست حل شده

0/0

فیزیک

زمان مشاهده

2/61

تست حل شده

0/465

ریاضی

زمان مشاهده

0/25

تست حل شده

0/152

شیمی

زمان مشاهده

0/120

تست حل شده

0/516

زیست شناسی